Jan Schut onderscheiden als erelid van schaakvereniging Lewenborg

Schaakvereniging Lewenborg bestaat alweer 40 jaar. De in begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw opgerichte schaakvereniging heeft nog steeds zijn plek in de wijk. En dat dankzij de inzet van vele leden in de afgelopen jaren. Er is 1 lid in het bijzonder die zich de afgelopen jaren enorm heeft ingespannen voor de Schaakvereniging, nl. de Lewenborger Jan Schut. Hij heeft zo'n beetje alle functies van de vereniging bekleed waaronder het trainen van de jeugd. Uit erkenning van zijn inspanningen voor het schaken in het algemeen en in het bijzonder voor de vereniging, is in de algemene ledenvergadering van dinsdag 6 oktober jl. Jan Schut tot erelid van de Schaakvereniging Lewenborg benoemd. In het kader van het 40 jarig jubileum zal er in het voorjaar van 2016 een open schaaktoernooi worden georganiseerd.

 

Jan Schut ontvangt oorkonde van voorzitter Rudy Frieswijk

 

Zoals dat hoort bij de toekenning van een erelidmaatschap moet het als voorstel worden ingediend op de algemene ledenvergadering. Dit werd gedaan door Rudy Frieswijk, die - onverwacht voor Jan Schut - onder het punt WVTTK opstond, en een toespraak hield waarin hij de toekenning van het erelidmaatschap motiveerde.

Voornaamste punten uit deze toespraak:

Allereerst wordt vastgesteld dat Jan nooit dominant aanwezig is, maar er wel altijd is als je hem nodig hebt.Jan is een beeldbepalend lid geweest.

Jan stond en staat altijd klaar voor de schaakclub.

Hij heeft daarin diverse functies bekleed.

  • Hij was en is heel erg lang bestuurslid geweest. Daarbij kan opgemerkt worden dat hij meestal secretaris was, maar nooit voorzitter. Daaruit blijkt eens te meer dat Jan wel een verantwoordelijke functie op zich neemt, maar niet graag dominant aanwezig wil zijn.

  • Naast de bestuursfuncties bij Lewenborg is Jan ook nog bij de NOSBO heel actief geweest in het bestuur. Ook is Jan een trouw bezoeker van de vergaderingen bij de NOSBO (en die kunnen soms heel lang duren weet ik uit eigen ervaring).

  • Hij was jarenlang de stuwende kracht achter het helaas ten ziele gegane jeugdschaken.

  • Jan is daarnaast ook scheidsrechter/wedstrijdleider bij diverse toernooien. Bijvoorbeeld het toernooi rondom de kerstdagen in Groningen.

  • Naast bezig zijn met toernooien is hij binnen onze club naschaken /webmaster/ teamleider/wedstrijdleider/scheidsrechter en regelt hij eigenlijk alles.

 

Jan ademt schaken en is eigenlijk "mister Lewenborg". Iedereen kent hem, en als er iets is gaan ze als eerste naar hem toe behalve… 

Ja behalve…. Voor dit agendapunt. Er is een voorstel ingediend om Jan erelid te maken van de SV Lewenborg.

Het bestuur, d.w.z. de meerderheid van het bestuur is het daar helemaal mee eens en stelt nu voor om Jan het erelidmaatschap te verlenen.

Vervolgens werd het voorstel aangenomen na een stemming, waarbij de voltallige vergadering op één na vóór stemde. Die ene tegenstem kwam van Jan Schut. Maar dat was te verwachten, van een man die niet op de voorgrond wil treden. 

Een erelid hoeft geen contributie te betalen. De voorzitter merkte fijntjes op dat het natuurlijk wel mág, maar het is niet langer verplicht.

Tenslotte werd de vergadering besloten met het uitreiken van de oorkonde. 

 

De oorkonde
De oorkonde

 

  

 

 

 

 

 

Lewenborger in het nieuws

Onze oud voorzitter en actief lid Sjak Rijploeg heeft een blog pagina op Groninger Internet Courant.

Hier staat een interessant artikel van zijn hand over snode plannen om het busverkeer op de Grote Markt te weren.

 

Tjipko op TV Noord

Op zaterdag 23 mei is op TV Noord Tjipko te zien in het programma "Dam op".

Tjipko de Clown
Tjipko de Clown

 

Zie deze link: Tjipko de Clown

 

 

 

Durk: Lewenborg is een .....

Durk Elzinga: Lewenborg is een gezellige schaakclub

Tegen het einde van het schaakzeizoen 2014-2015 had ik een klein interview met één van de nieuwe leden die we in september mochten begroeten.

Durk Elzinga schaakt al 57 jaar. Op de HBS in Drachten leerde hij het van een leraar. Vele jaren schaakte Durk niet of nauwelijks in clubverband, want in zijn baan als officier bij de landmacht was er beperkt ruimte voor een vaste avond vrij. Later in zijn carrière speelde hij in Amersfoort .

In de officiersmess van de kazerne werd niet veel geschaakt, bridge en klaverjassen was populairder.

Toen Durk de dienst verliet had hij voor het eerst de keus voor een plek waar hij wilde wonen. Hij en zijn vrouw kozen voor Groningen. In Groningen had Durk voor zijn dienstplicht, twee jaar gestudeerd. Omdat de militaire dienst hem goed beviel werd hij zo beroeps.

in 1999 kwam Durk bij schaakclub Groningen. Jaren verzorgde hij daar het clubblad. Maar sinds de uitslagen haast direct via de moderne media bekend werden, heeft dat blad zijn functie verloren.

In de marge van ons gesprek vertelt Durk nog dat zijn vrouw aan het einde van haar werkzame leven met een promotieonderzoek bezig is, op een verpleegkundig onderwerp. Het is toch leuk zo te horen dat het zolang ondergewaardeerde vak verpleging zo ook wetenschappelijk uit de ondergeschikte hoek wordt getild.

De ooit zo bloeiende schaakclub Groningen, voelde zich vorig jaar genoodzaakt de interne competitie met die van Unitas te combineren. De  nieuwe schaakavond werd vrijdag. Enkele leden van Groningen wilden of konden niet vrijdag spelen. Lewenborg heeft mede hierdoor nu weer voldoende leden om zelfstandig te blijven.

De avonden zijn gezellig, de al vaak voor het weekend via de mail bekend gemaakte tegenstander en de prettige schaakplek, maakt dat Durk zich bij onze club goed voelt.

En schaakvereniging Lewenborg is blij met Durk en de andere nieuwe leden.

Sjak Rijploeg