Start schaakseizoen SV Lewenborg - stand zaken interne competitie

Het nieuwe schaakseizoen staat voor de deur. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat COVID-19 nog aanwezig is. Daarvoor zijn er een aantal maatregelen getroffen om weer te kunnen gaan schaken. Hieronder ga ik verder in op de maatregelen. De startavond is op dinsdagavond 8 september as. Intern competitieleider Douwe Pol zal jullie voorafgaand een uitnodiging sturen. De ALV zal later op di 13 oktober as plaatsvinden.

Maatregelen:
Gebouw algemeen:
De ingang is aan de zijkant van het gebouw waar het fietspad ligt. Dit is een van de toegangspunten van Het DOK. Hierdoor worden de bezoekersstromen gescheiden. De gemeente heeft de airco en de mechanische ventilatie begin deze zomer gecontroleerd en in orde bevonden. Via de mechanische ventilatie komt er verse buitenlucht naar binnen toe; de filters van de Airco worden jaarlijks vervangen. De bar is open voor het nuttigen van een kopje koffie, thee etc.
Speelruimte:
De partijen worden gespeeld in de ruimte waar de Eeterie is gevestigd. In juni hebben we hier al een try out gedaan om te zien hoe het gaat om bijv met twee borden te schaken.De aanwezige leden hebben dit als positief ervaren. Het wijkcentrum beschikt over een aantal kartonnen tussenschotten voor op de grote tafels; daarnaast zijn er enkele losse tafels. De bedoeling is dat aan de grote tafels per partij met twee borden wordt gespeeld om de afstand te garanderen (diagonale opstelling).


Aanmelding:
Alleen als je reserveert komt een vereniging het Dok binnen. De leden dienen zich dan ook elke week aan te melden voor deelname bij de interne competitieleider. In principe kun je dit al doen na afloop van de partij dat je volgende week weer aanwezig bent. Deze aanmeldlijst dient als presentielijst en kan indien nodig aan Het Wijkcentrum worden verstrekt indien er contactonderzoek plaats moet vinden. Ook wordt op basis van de aanmelding de indeling van de tafels gemaakt door een van de leden. Uiteraard meld je je af indien je ziek bent of verhinderd bent bij de interne competitieleider. Daarnaast worden er geen toeschouwers van buitenaf toegelaten, alleen spelers waarvan de partij is afgelopen zijn toeschouwer.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
> Gezien de relatief hoge leeftijd stellen we het dragen van een mondkapje tijdens het schaken verplicht. De overweging is dat alle leden met een gerust hart moeten kunnen schaken. Meningen zullen hierover verschillen maar het is ook solidariteit van ons allen als een lid hier wel door wil komen op de clubavond. En ter bescherming van jezelf en je tegenstander. Na afloop van de partij worden stukken en borden gereinigd door de betreffende spelers. De vereniging stelt mondkapjes en reinigingsmiddelen ter beschikking.
Tot slot:
Maar bovenal is gezond verstand gebruiken het belangrijkste; de maatregelen zijn aanvullend. Ik denk dat we hiermee uit de voeten kunnen om weer als van ouds mooie partijen te laten zien op de borden.