Jan Schut onderscheiden als erelid van schaakvereniging Lewenborg

Schaakvereniging Lewenborg bestaat alweer 40 jaar. De in begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw opgerichte schaakvereniging heeft nog steeds zijn plek in de wijk. En dat dankzij de inzet van vele leden in de afgelopen jaren. Er is 1 lid in het bijzonder die zich de afgelopen jaren enorm heeft ingespannen voor de Schaakvereniging, nl. de Lewenborger Jan Schut. Hij heeft zo'n beetje alle functies van de vereniging bekleed waaronder het trainen van de jeugd. Uit erkenning van zijn inspanningen voor het schaken in het algemeen en in het bijzonder voor de vereniging, is in de algemene ledenvergadering van dinsdag 6 oktober jl. Jan Schut tot erelid van de Schaakvereniging Lewenborg benoemd. In het kader van het 40 jarig jubileum zal er in het voorjaar van 2016 een open schaaktoernooi worden georganiseerd.

 

Jan Schut ontvangt oorkonde van voorzitter Rudy Frieswijk

 

Zoals dat hoort bij de toekenning van een erelidmaatschap moet het als voorstel worden ingediend op de algemene ledenvergadering. Dit werd gedaan door Rudy Frieswijk, die - onverwacht voor Jan Schut - onder het punt WVTTK opstond, en een toespraak hield waarin hij de toekenning van het erelidmaatschap motiveerde.

Voornaamste punten uit deze toespraak:

Allereerst wordt vastgesteld dat Jan nooit dominant aanwezig is, maar er wel altijd is als je hem nodig hebt.Jan is een beeldbepalend lid geweest.

Jan stond en staat altijd klaar voor de schaakclub.

Hij heeft daarin diverse functies bekleed.

  • Hij was en is heel erg lang bestuurslid geweest. Daarbij kan opgemerkt worden dat hij meestal secretaris was, maar nooit voorzitter. Daaruit blijkt eens te meer dat Jan wel een verantwoordelijke functie op zich neemt, maar niet graag dominant aanwezig wil zijn.

  • Naast de bestuursfuncties bij Lewenborg is Jan ook nog bij de NOSBO heel actief geweest in het bestuur. Ook is Jan een trouw bezoeker van de vergaderingen bij de NOSBO (en die kunnen soms heel lang duren weet ik uit eigen ervaring).

  • Hij was jarenlang de stuwende kracht achter het helaas ten ziele gegane jeugdschaken.

  • Jan is daarnaast ook scheidsrechter/wedstrijdleider bij diverse toernooien. Bijvoorbeeld het toernooi rondom de kerstdagen in Groningen.

  • Naast bezig zijn met toernooien is hij binnen onze club naschaken /webmaster/ teamleider/wedstrijdleider/scheidsrechter en regelt hij eigenlijk alles.

 

Jan ademt schaken en is eigenlijk "mister Lewenborg". Iedereen kent hem, en als er iets is gaan ze als eerste naar hem toe behalve… 

Ja behalve…. Voor dit agendapunt. Er is een voorstel ingediend om Jan erelid te maken van de SV Lewenborg.

Het bestuur, d.w.z. de meerderheid van het bestuur is het daar helemaal mee eens en stelt nu voor om Jan het erelidmaatschap te verlenen.

Vervolgens werd het voorstel aangenomen na een stemming, waarbij de voltallige vergadering op één na vóór stemde. Die ene tegenstem kwam van Jan Schut. Maar dat was te verwachten, van een man die niet op de voorgrond wil treden. 

Een erelid hoeft geen contributie te betalen. De voorzitter merkte fijntjes op dat het natuurlijk wel mág, maar het is niet langer verplicht.

Tenslotte werd de vergadering besloten met het uitreiken van de oorkonde. 

 

De oorkonde
De oorkonde