Info voor leden

Informatie schaakclub Lewenborg

Iedereen die regelmatig wil schaken is welkom bij schaakclub Lewenborg.

Op dit moment, december 2019, hebben we 30 leden.

Lewenborg heeft drie teams in de NOSBO competitie, in de klasse 1A, 2A en 3A en twee teams in de beker competitie. De basisleden van de teams worden vooraf ingedeeld op basis van resultaten in de interne competitie en rating. De externe competitieleider zorgt ervoor dat de wedstrijd opstelling tijdig aan de spelers bekend wordt gemaakt en dat het vervoer is geregeld.

24 Leden doen regelmatig mee aan de interne competitie. Deze competitie bestaat uit ongeveer 30 ronden, van september tot eind juni. De indeling wordt gedaan door de interne competitieleider. Hij maakt de voorlopige indeling voor het weekeinde per mail bekend aan de spelers. Spelers kunnen zich afmelden tot dinsdagavond 19:30. De stand wordt opgemaakt aan de hand van Keizerpunten (Start 100 punten; 5 punten bij winst; 1 punt bij remise of vrijloting en -3 punten bij verlies; zie opsomming hieronder). In een helft van een seizoen speel je, indien mogelijk, slechts eenmaal tegen dezelfde tegenstander. Het tempo waarmee gespeeld wordt is het NOSBO tempo van 90 minuten + 30 sec. per zet vanaf de eerste zet. (Meer over de instelling van de klok onderaan dit artikel.) De klok wordt om 19:45u door de interne competitieleider ingedrukt.

Naast de interne competitie wordt ook op enkele clubavonden op een andere manier geschaakt. Een avond is gereserveerd voor het snelschaak kampioenschap en drie avonden voor het rapid kampioenschap van 25 min. per partij. Verder worden enkele avonden gevuld met Fischer random en rapid met een verplichte opening. Om aan deze ”vrije” avonden mee te doen hoef je niet lid van Lewenborg te zijn.

De clubavond begint om 19:45u. Het schaakseizoen is van begin september tot half juni.

De contributie bedraagt 120 € per seizoen. Dit is inclusief volledig lidmaatschap van de schaakbond KNSB/NOSBO. Indien men reeds lid is van de schaakbond (een zogenaamd dubbellid) is de contributie 70 €.  Je kunt 4 avonden vrijblijvend meespelen in de interne competitie.Het beëindigen van een lidmaatschap dient voor 30 september bij de secretaris worden gemeld.

Jan Schut, secretaris. tel: 050-5417485 en 06-37655463

 

Keizerpunten

Startpunten: 100
Omschrijving         Waarde
Winst            +5
Remise            +1
Verlies           -3
Uitgeloot (Vrij)       +5
Zonder kennisgeving afwezig -3
Met kennisgeving afwezig   0
Afgebroken          0
Winst Extern         0
Remise Extern         0
Verlies Extern        0
Winst Reglementair      +5
Remise Reglementair     +1
Verlies Reglementair     -3

 

Instelling digitale klokken:

Het tempo waarmee we spelen in de interne competitie is: 90 min. + 30 sec. per zet toevoeging vanaf de 1e zet.

In het nieuwe model DGT 2010 klok is dit een standaard instelling nl.: optie 17 (Bonus Fischer slow). Men mag ook een analoge klok gebruiken. Het tempo is dan: 90 min. voor 40 zetten en daarna 15 min. voor de gehele partij.

In het oude model DGT 2000 klok dient optie 23 te worden gebruikt (Fischer rapid manual set).
P.S.: Optie 14 (Fide rapid manual set) is niet juist. In de Fide rapid mode wordt de toegevoegde tijd (30 sec.) er pas bijgeteld nadat de ingestelde tijd (90 min.) is verstreken en dus niet vanaf de eerste zet.